veche dex | ce inseamna veche | dictionar online cuvant.net

Dictionar Explicativ Roman / Englez

Dictionar Explicativ Român

Diacritice:    â    ă    î    ş    ţ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

English Dictionary

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Folosesti des dictionarul explicativ al limbii romane? Adauga "motorul" de cautare browserului tau si poti cauta mai rapid direct din browser! Dictionar Online


Food Recipes

Ce inseamna veche? - Definitie Dictionar Online pentru veche - veche dex


CHILIA VECHE, com. în jud. Tulcea, pe brațul Chilia; 2.919 loc. (1991). Fabrici de brînzeturi și de conserve din pește. Morărit; abator. Complex de creștere a porcilor. Pe terit. ei a existat o veche cetate ridicată de bizantini la sfîrșitul sec. 10; în ev. med., a avut un rol comercial și strategic. Stăpînită de genovezi (mijlocul sec. 14), a intrat înainte de 1372 sub autoritatea Țării Românești; cucerită de Alexandru cel Bun, apoi din nou de Țara Românească (în 1447), a fost dobândită de Ștefan cel Mare în 1465; în 1479 a fost demantelată.

LEATEA VECHE, com. în jud. Bacău, situată în culoarul Siretului, la confl. râului Bistrița cu Siretul, la 6 km SE de municipiul Bacău; 3.895 loc. (2000). Haltă de c. f. (în satul L.V.). Hidrocentrală pe râul Bistrița (Bacău II, 30 MW), întrată în funcțiune în 1966. Creșterea bovinelor (în satul Radomirești). Legumicultură.

SIMERIA VECHE v. Simeria.

FRĂTĂUȚII VECHI, com. în jud. Suceava, pe râul Suceava; 4.880 loc. (1995).

DUDEȘTII VECHI, com. în jud. Timiș, pe Aranca; 6.356 loc. (1995). Expl. de petrol și gaze. Stație de c. f. Până în 1965 s-a numit Beșenova neche.

ORHEIU(L) VECHI, important sit arheologic în Rep. Moldova, situat pe malul drept al râului Răut, pe terit. localității Trebujeni. Ruinele orașului medieval Orhei (sec. 15-16), a cărui vatră s-a mutat în sec. 16 pe locul Orheiului actual, și ale târgului Movilova/Peștere (sec. 17); șanțuri cu val de pământ și palisadă, citadelă de piatră incluzând „palatul pârcălabului”, două biserici. Importante vestigii arheologice începând cu paleoliticul și până în epoca Hoardei de Aur, când a ființat aici (până în 1369) un oraș oriental (moschee, bazar, ateliere meșteșugărești, trei băi publice, mausolee) identificat cu „Orașul Nou” (Yangi Șehr/Șehr al-djedid), atestat de emisiuni monetare de argint și cupru datate în perioada 1363-1369.

Servicii IT Constanta - Web design Constanta
Piese Auto si Service Constanta - Tracom
oil and acryl paintings by Costin Craioveanu