luncavița dex | ce inseamna luncavița | dictionar online cuvant.net

Dictionar Explicativ Roman / Englez

Dictionar Explicativ Român

Diacritice:    â    ă    î    ş    ţ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

English Dictionary

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Folosesti des dictionarul explicativ al limbii romane? Adauga "motorul" de cautare browserului tau si poti cauta mai rapid direct din browser! Dictionar Online


Food Recipes

Ce inseamna luncavița? - Definitie Dictionar Online pentru luncavița - luncavița dex


LUNCAVIȚA 1. Com. în jud. Caraș-Severin, situată la poalele de E ale M-ților Semenic, pe cursul superior al râului Mehadica; 2.913 loc. (2000). Pomicultură (meri, pruni, peri). Satul L. apare menționat documentar în 1440. 2. Com. în jud. Tulcea, pe dr. Dunării, pe malul de S al L. Crapina, la poalele de NNV ale M-ților Măcin și ale pod. Niculițel; 7.146 loc. (2000). Nod rutier. Cherhana (în satul Văcăreni). Centru viticol și de vinificație. Olărit. Vestigii neolitice, aparținând culturii Gumelnița (milen. 4-3 î. Hr.). Rezervația forestieră Valea Fagilor (154,2 ha), alcătuită predominant din fag (Fagus orientalis, Fagus taurica – varietate meridională, Fagus sylvatica).

Servicii IT Constanta - Web design Constanta
Piese Auto si Service Constanta - Tracom
oil and acryl paintings by Costin Craioveanu