Lechința dex | ce inseamna Lechința | dictionar online cuvant.net

Dictionar Explicativ Roman / Englez

Dictionar Explicativ Român

Diacritice:    â    ă    î    ş    ţ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

English Dictionary

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Folosesti des dictionarul explicativ al limbii romane? Adauga "motorul" de cautare browserului tau si poti cauta mai rapid direct din browser! Dictionar Online


Food Recipes

Ce inseamna Lechința? - Definitie Dictionar Online pentru Lechința - Lechința dex


LECHINȚA 1. Râu, afl. dr. al Mureșului în aval de Iernut; 60 km. Izv. din Colinele Mădărașului. Cunoscut și sub numele de Comlod. 2. Com. în jud. Bistrița-Năsăud, pe stg. râului Dipșa; 6.365 loc. (2000). Stație (în satul L.) și halte de c. f. (în satele Chiraleș, Sângeorzu Nou, Țigău și Vermeș). Nod rutier. Expl. de balast. Fabrică de zahăr. Centru viticol și pomicol. În satul L., menționat documentar în 1335, se află o biserică fortificată (sec. 15), o biserică evanghelică, și un conac din sec. 18 (azi sediul Primăriei), iar în satul Bungard, o biserică de lemn cu hramul Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil (1711). 3. Stațiune arheologică situată pe terit. satului L. (care aparține orașului Iernut), jud. Mureș, unde au fost descoperite vestigii de cultură din Epoca bronzului, din prima Epocă a fierului, din perioada stăpânirii romane și din sec. 9 și 11-12.

Servicii IT Constanta - Web design Constanta
Piese Auto si Service Constanta - Tracom
oil and acryl paintings by Costin Craioveanu