Luduș dex | ce inseamna Luduș | dictionar online cuvant.net

Dictionar Explicativ Roman / Englez

Dictionar Explicativ Român

Diacritice:    â    ă    î    ş    ţ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

English Dictionary

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Folosesti des dictionarul explicativ al limbii romane? Adauga "motorul" de cautare browserului tau si poti cauta mai rapid direct din browser! Dictionar Online


Food Recipes

Ce inseamna Luduș? - Definitie Dictionar Online pentru Luduș - Luduș dex


LUDUȘ 1. Colinele Ludușului, subunitate a Câmpiei colinare a Sărmașului, situată între Pârâu de Câmpie (la E) și râurile Valea Florilor și Arieș (la V), alcătuită predominant din argile marnoase, nisipuri și tufuri. C.L. apar în relief sub forma unor culmi prelungi, cu înălțimi de 400-500 m, cu pante domoale și versanți asimetrici, afectați de alunecări de teren și ravene. Zăcăminte de gaze naturale. 2. Oraș în jud. Mureș, situat la poalele de SE ale Colinelor Ludușului, la 274 m alt., pe dr. văii Mureșului, în zona de confl. cu Pârâu de Câmpie; 18.556 loc. (2000). Nod feroviar și rutier. Expl. de gaze naturale. Construcții de articole metalice de larg consum (mobilier metalic, sobe de încălzit). Fabrici de anvelope și camere de aer, de prelucr. a lemnului (mobilier sanitar, de laborator, de birou etc.), de mat. de constr. (prefabricate din beton, cărămizi) și de produse alim. (zahăr, preparate din lapte, băuturi alcoolice, panificație). Topitorie de in și cânepă. Complex sericicol; fermă de creștere a porcinelor. Sere legumicole. Localitatea apare menționată documentar ca sat în 1377 și a fost declarată oraș în 1960. Castel (sec. 19), în localitatea componentă Gheja.

Servicii IT Constanta - Web design Constanta
Piese Auto si Service Constanta - Tracom
oil and acryl paintings by Costin Craioveanu